Toepasbare regels voor vragenbomen in het Omgevingsloket

Toepasbare regels zijn nodig om de juiste vragen in de vragenboom in het Omgevingsloket te kunnen stellen. Deze regels moeten door een overheid worden opgesteld, geverifieerd en geregistreerd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Van juridische regels naar toepasbare regels

Om de geldende wet- en regelgeving voor een bepaalde activiteit en werkingsgebied te ontsluiten worden juridische regels vertaald naar zogeheten toepasbare regels. Toepasbare regels zijn juridische regels uit bijvoorbeeld omgevingsdocumenten die zijn omgezet naar gewonemensentaal. Deze toepasbare regels moeten worden aangeleverd volgens de Standaard Toepasbare Regels (STTR) en het onderliggende Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR).

Functionele structuur

De functionele structuur is de kapstok voor toepasbare regels en daarmee randvoorwaardelijk voor het aanbieden van toepasbare regels. De functionele structuur bevat een taxonomie die is opgebouwd uit activiteiten. Een activiteit is een juridisch relevante handeling, mogelijk met rechtsgevolgen. De activiteiten volgen uit het maken van plannen en het opstellen van juridische regels (vastgelegd in een Omgevingsdocument). Activiteiten vanuit een omgevingsdocument worden automatisch overgenomen in de Registratie Toepasbare Regels (RTR).

Activiteiten toepasbaar maken

Om toepasbare regels aan te kunnen leveren aan het digitaal stelsel Omgevingswet en te gebruiken, moeten de activiteiten in de RTR ‘toepasbaar’ gemaakt worden. Een aantal kenmerken van de activiteit moet ingesteld te worden. Om toepasbare regels toe te kunnen voegen, moeten ‘regelbeheerobjecten’ aan de activiteit worden gekoppeld. Aan die ‘regelbeheerobjecten’ kunnen vervolgens de toepasbare regels worden gehangen.

Regels verifiëren

Om te verifiëren of de opgestelde regels aan deze standaard voldoen kan een bevoegd gezag de toepasbare regel-bestanden aanbieden aan de regels verifiëren service. De bestanden worden niet opgeslagen in het digitaal stelsel.

Aanleveren toepasbare regels

Regels die zijn opgesteld en klaar zijn om toe te voegen aan het digitaal stelsel Omgevingswet kunnen via de service Aanleveren toepasbare regels  worden aangeboden. De regels worden dan eerst geverifieerd en daarna opgeslagen in het digitaal stelsel.

Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

De vragenbomen zorgen ervoor dat een bevoegd gezag correcte en complete aanvragen ontvangt. Hoe het ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen werkt is beschreven onder vergunningaanvragen en meldingen ontvangen.

Conceptverzoek

Als een bevoegd gezag wil afwijken van de default instellingen of een uitzondering heeft dat een conceptverzoek wel of niet is toegestaan, dan moet een bevoegd gezag voor de toepasbaar gemaakte activiteiten conceptverzoekconfiguraties aanleveren. Hierdoor krijgt bij het indienen de initiatiefnemer wel of niet de keuze om voor de verzoeken een conceptverzoek aan te vragen. Hier is de service Conceptverzoekconfiguratie beheren voor beschikbaar.

Afhandeling aanvraag door andere behandeldienst

Als een bevoegd gezag wil dat een bepaalde activiteit door een behandeldienst wordt behandeld, dan kan de routering naar de behandeldienst door DSO-LV worden uitgevoerd. Daarvoor moet een bevoegd gezag voor de toepasbaar gemaakte activiteiten behandeldienstconfiguraties aanleveren, zodat bij het indienen het verzoek naar de gewenste behandeldienst wordt verstuurd. Hier is de service Behandeldienstconfiguraties beheren voor beschikbaar.


Procesbeschrijvingen aansluiten

Aansluiten met (of zonder) ondersteuning van DSO-beheer.

API's en services