Fair Use Policy

Gebruiksdoel

Het dienstenniveau Fair Use binnen het digitaal stelsel Omgevingswet is bedoeld voor het bevorderen van innovatie en niet-grootschalig gebruik van omgevingsinformatie. Iedereen mag de diensten die onder Fair Use vallen gebruiken. U hoeft geen contract te tekenen en u hoeft niet te betalen. We verwachten slechts dat u zich aan enkele gedragsregels houdt: de Fair Use Policy.

Fair use

De Fair Use Policy staat u toe de beschikbaar gestelde webservices in eigen producten en diensten te gebruiken zolang u het digitaal stelsel niet zo zwaar belast dat andere gebruikers daar substantiële hinder van ondervinden. Om zoveel mogelijk gebruikers in staat te stellen van Fair Use te profiteren, hanteren we binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Fair Use Policy. De policy maakt duidelijk welke activiteiten we als schadelijk beschouwen en wat we als programma Aan de slag met de Omgevingswet doen als we dit constateren. Sommige activiteiten zijn vanzelfsprekend niet toegestaan, zoals onwettig gebruik (o.a. het combineren van onze data met illegale content). Sommige activiteiten zijn in wettelijke zin niet illegaal, maar wel verstorend omdat ze bijvoorbeeld performanceproblemen veroorzaken.

Bevragingslimiet (Throttling)

Wanneer er veel API-requests tegelijkertijd verstuurd worden naar onze systemen kan dit voor problemen zorgen. Om te voorkomen dat servers overbelast raken hebben sommige API’s een bevragingslimiet.

De bevragingslimiet is bepaald per API en staat beschreven bij de betreffende API.

Wanneer doen we een beroep op de Fair Use Policy?

Als we vermoeden dat sprake is van onwettige activiteiten.
Als we constateren dat u structureel meer dan gemiddeld beslag op de Omgevingswetmiddelen legt.
Als blijkt dat uw toepassing een zo hoog piekgebruik veroorzaakt dat onze dienstverlening aan andere gebruikers in gevaar komt.

Wat gebeurt er als we een beroep doen op de Fair Use Policy?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet streeft naar tevreden gebruikers. We proberen dan ook altijd om eerst contact met u op te nemen om in onderling overleg het probleem op te lossen. Vaak zijn er alternatieven, zoals het ontwikkelen van eigen services op basis van de beschikbaar gestelde Omgevingswet open data bestanden. In drukke periodes passen we automatische capaciteitsbegrenzing toe om de beschikbare capaciteit zo eerlijk mogelijk te verdelen. De dienst blijft dan beschikbaar, maar u kunt met langere wachttijden te maken krijgen. Omdat dit soort pieken meestal onverwacht optreden, kunnen we dit niet van te voren aankondigen. Wij adviseren u daarom om Fair Use niet te gebruik voor toepassingen die een constante performance vereisen. Bij zeer ernstige verstoringen, die onmiddellijk ingrijpen vereisen omdat de gehele dienst onbeschikbaar dreigt te worden, kunnen we bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen tijdelijk afsluiten.

Licenties op de via Fair Use beschikbaar gestelde informatie

Als gebruiker van alle door de Omgevingswet beschikbaar gestelde services moet u zich (indien van toepassing) houden aan de bijbehorende licentie. Deze licentie beschrijft wat u met een webservice mag doen, bijvoorbeeld of u het in een commercieel product mag hergebruiken. Onder de Fair Use worden alleen webservices met een ‘open’ licentie aangeboden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet streeft er naar om zoveel mogelijk services onder een open licentie beschikbaar te stellen.

Handelen in de geest van het gebruiksdoel en de licentievoorwaarden

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet levert zonder contracten en kleine lettertjes. Dit is alleen mogelijk als we met elkaar op een verantwoorde manier met het digitaal stelsel Omgevingswet omgaan. Wij verwachten dat u als afnemer van Omgevingswetdiensten het gebruiksdoel respecteert en dat u de diensten en data niet oneigenlijk gebruikt. Kortom dat u de Fair Use Policy respecteert. Hierbij gaat het programma Aan de slag met de Omgevingswet uit van het principe: gebruiken is accepteren.

Zelfredzaamheid bij het aansluiten en het oplossen van problemen

Alle handelingen om aan te sluiten zijn in een handleiding beschreven. Daarnaast publiceren we tips, trucs en FAQ’s die we via de community beschikbaar stellen. U kunt via deze community andere gebruikers om hulp vragen. Fair Use voorziet niet in helpdesksupport of andere vormen van individuele ondersteuning.

Contact opnemen als u vermoedt dat u de Fair Use Policy gaat overschrijden

Wij gaan er vanuit dat iedereen zich aan de Fair Use Policy houdt, maar we hebben er begrip voor dat dat soms niet lukt. Uw dienst is plotseling door de massamedia ontdekt, door een programmeerfout in uw nieuwe applicatie wordt een dienst overvraagd, of hackers nemen uw organisatie onder vuur. Wij vertrouwen er op dat u onmiddellijk contact opneemt met het Informatiepunt zodra u zoiets constateert.


API-key aanvragen

Vraag een API-key aan om gebruik te maken van alle beschikbare services.