Omgevingsdocumenten publiceren

Overheden moeten hun officiële documenten publiceren. Dit doen ze straks via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingsdocumenten die overheden publiceren, komen via dit platform ook terecht in het Omgevingsloket.

De LVBB

De LVBB is in het leven geroepen, zodat overheden maar 1 keer een officiële publicatie en bijbehorende Omgevingswetinformatie hoeven aan te leveren aan een centrale voorziening. De LVBB draagt zorg voor:

  • de bekendmaking of publicatie volgens de juridische vereisten
  • voor besluiten: opname van de besluiten, en de geconsolideerde regelingen die daaruit volgen, in wetten- en regelingenbanken en registers, volgens wettelijke vereisten
  • doorlevering van de resulterende geconsolideerde regelingen en bijbehorende Omgevingswetinformatie aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Publicatiestandaard

Voor de uitwisseling van Omgevingswetinformatie ontwikkelt het programma Aan de slag met de Omgevingswet de Standaard voor officiële publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). De nieuwe STOP standaard is zo opgezet dat hij voor zowel Bekendmakingen als geconsolideerde regeling van alle bestuurslagen kan worden gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving van de STOP standaard, de verschillende versies en veelgestelde vragen, zie de KOOP-website.

Specifieke documenten kunnen op nog een andere manier worden gepubliceerd; met een toepassingsprofiel. Voor omgevingsdocumenten betreft dit: Toepassingsprofielen voor OmgevingsDocumenten (TPOD). Voor een verdere beschrijving van TPOD, zie de Geonovum-website.

Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

De notitie Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. Het geeft adviezen over hoe je vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met je geometrieën. Meer informatie leest u op de website wegwijzertpod.nl.

Technische begrenzingen

Lees meer over technische begrenzingen die van belang zijn voor een  goede werking van het stelsel.

Aansluiten op de LVBB, pre-omgeving (ETO)

Om aan te sluiten op de LVBB pre-productieomgeving (ETO) is het uitgangspunt dat een overheid zelf of via een plansoftware leverancier de aansluiting realiseert.

Zie de documentatie om aan te sluiten op de LVBB.

Gebruikmaken van de services van de LVBB

De interactie tussen software van overheden (bevoegd gezag of de vertegenwoordigers) en de LVBB verloopt via het bronhouderskoppelvlak van de LVBB. Voor meer informatie over het gebruik van de services van het bronhouderskoppelvlak LVBB, zie API-omgevingsdocument aanbieden.

Plan-plan validatieportaal

Het Plan-Plan validatieportaal wordt gebruikt door stedenbouwkundige- en andere bureaus of organisaties voor het valideren van omgevingsdocumenten tegen de PRE-ETO omgeving.

Renvooiservice

Vanuit het DSO-programma wordt een renvooiservice aangeboden, die de nieuwe STOP-wijzigingsmethodiek ‘renvooi’ ondersteunt.

OW-objecten beëindigen

Bij het beëindigen van OW-objecten moet aandacht geschonken worden aan de samenhang tussen objecten.

Omgevingsdocumenten in het Omgevingsloket

Onderdeel van het Omgevingsloket is Regels op de kaart. Na een klik op de kaart zijn de regels en informatie te zien die gelden op een specifieke locatie. Dit zijn regels uit omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd via de LVBB.

Om de regels uit een omgevingsdocument correct in Regels op de kaart te kunnen tonen, moeten alle regels gekoppeld zijn aan een gebied of locatie. Hoe dit werkt, is vastgelegd in de publicatiestandaard.


Procesbeschrijving aansluiten

Om aan te sluiten op de LVBB (STOP koppelvlak).

API's en services

Via deze API worden omgevingsdocumenten aangeboden aan de LVBB.