Documentatie aansluiten LVBB (STOP)

Om aan te sluiten op LVBB pre-omgeving (ETO) omgeving is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een plansoftware leverancier de aansluiting realiseert. De aansluiting verloopt via CORV van Justid. CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) is een digitaal knooppunt dat ingekomen berichten distribueert naar de juiste geadresseerde i.c. de LVBB.

De handleiding voor aansluiten op LVBB v1.4a (september 2020) (pdf, 203 kB) geeft de te volgen stappen aan.

Hierbij zijn de volgende documenten nodig:

Voor vragen over het koppelvlak kunt u mailen naar: koppelvlak@koop.overheid.nl.