Documentatie aansluiten LVBB (STOP)

Om aan te sluiten op LVBB Bronhouderskoppelvlak is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag de aansluiting zelf realiseert of via een plansoftwareleverancier. De aansluiting verloopt via JUBES (voorheen CORV) van Justid. JUBES is een digitaal knooppunt dat ingekomen berichten distribueert naar de juiste geadresseerde. In dit geval de LVBB.

Let op: aansluiten op de productieomgeving kan nadat de aansluiting op de ETO (Pre-productieomgeving) succesvol is afgerond.

Aansluiten op LVBB Bronhouderskoppelvlak (ETO / Pre-productieomgeving)

De handleiding voor aansluiten op BHKV v1.5 (september 2021) (pdf, 328 kB) geeft de te volgen stappen aan.

Hierbij zijn de volgende documenten nodig:

Aansluiten op LVBB Bronhouderskoppelvlak (Productie- omgeving)

Zie: LVBB bronhouderkoppelvlak

Aansluiten op Pre- of productieomgeving

Een leverancier/bevoegd gezag die wil aansluiten, meldt zich aan bij KOOP via lvbb.dso@koop.overheid.nl.

Werkwijze aansluiten leveranciers op PROD: Notitie Werkwijze aansluiten leveranciers op PROD v1.0 (pdf, 63 kB).

Uitslag Basischeck leveranciers

In het document 'Basischeck leveranciers overzicht' is de uitslag van de Basischeck aangegeven. Deze wordt gevuld als een leverancier aan het normenkader (pdf, 519 kB) voldoet.

Functionele en technische vragen

Voor functionele en technische vragen over het koppelvlak kunt u mailen naar: lvbb.dso@koop.overheid.nl.