Documentatie aansluiten LVBB (STOP)

Om aan te sluiten op LVBB Bronhouderskoppelvlak is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een plansoftware leverancier de aansluiting realiseert. De aansluiting verloopt via CORV van Justid. CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) is een digitaal knooppunt dat ingekomen berichten distribueert naar de juiste geadresseerde i.c. de LVBB.

Aansluiten op de productieomgeving kan nadat de aansluiting op de ETO (Preproductie-omgeving) succesvol is afgerond.

Aansluiten op LVBB Bronhouderskoppelvlak (Productie omgeving)

Zie LVBB bronhouderkoppelvlak

Aansluiten op LVBB Bronhouderskoppelvlak (ETO / Pre-productie omgeving)

De handleiding voor aansluiten op LVBB v1.4a (september 2020) (pdf, 203 kB) geeft de te volgen stappen aan.

Hierbij zijn de volgende documenten nodig:

Een leverancier/bevoegd gezag die wil aansluiten, meldt zich aan bij KOOP via koppelvlak@koop.overheid.nl

Voor functionele en technische vragen over het koppelvlak kunt u mailen naar: lvbb.dso@koop.overheid.nl