Leveranciersdag 13 februari 2024

Op 13 februari 2024 vond een (virtuele) leveranciersbijeenkomst plaats. Onderstaand de presentaties die in de sessies zijn toegelicht.