Geo-validatieservice

De Geovalidatie-service van het Kadaster biedt de mogelijkheid om geometrische gegevens (werkingsgebieden of locaties) te valideren op basis van GML 3.2.2 SF2 (GML 3.2.2 Simple Feature profile level 2).

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint Pre-productieomgeving

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/geometrie/api/valideren/v1

Endpoint Productieomgeving

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/geometrie/api/valideren/v1

Omschrijving

Bij het gebruik van deze Geovalidatie-service in de context van het DSO worden 2 kanttekeningen geplaatst:

  1. Vanuit de STOP/TPOD standaarden kunnen restricties worden opgelegd aan het gebruik van GML 3.2.2 SF2. Bijvoorbeeld dat Omgevingsdocumenten van het Omgevingsplan alléén polygonen mogen bevatten. De Geovalidatie-service valideert niet op de restricties die vanuit de STOP/TPOD standaarden worden opgelegd aan het gebruik van geometrische gegevens in Omgevingsdocumenten.
  2. Geometrie is onderdeel van het Geo-informatie Object (GIO) in IMOP, en van het locatie-object in CIM-OW gegevens. Bevoegd gezagen moeten die GIO’s en locatie-objecten -naast andere CIM-OP en CIM-OW gegevens- valide aan te leveren aan de LVBB en DSO-LV. De Geovalidatie-service valideert niet of CIM-OP en CIM-OW objecten voldoen aan de daartoe opgestelde standaarden. Voor het valideren van CIM-OW objecten kan de OW-validatieservice van het Kadaster worden gebruikt.
    In de context van het DSO is het maken en valideren van geometrische gegevens (“de GML”) dus een stap op weg naar valide CIM-OP en CIM-OW gegevens.
    De geovalidatie-service is een generieke service voor het valideren van geometrische gegevens tegen het GML 3.2.2. SF2 profiel. Met en HTTP POST wordt een validatieverzoek aan de service gedaan. In dat verzoek staat onder andere een url naar de plek waar het te valideren bestand kan worden opgehaald. De response van de service is een validatierapport of url naar het validatierapport.

Zie de functionele documentatie voor details over de werking van de service.

Documentatie

Standaarden


Status

Versie 1 beschikbaar in de pre-productie- en de productieomgeving.

Standaard GML 3.2.2

API specificaties

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocument aanbieden.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen met ons te delen.