Catalogus opvragen

De Stelselcatalogus voor de Omgevingswet verbindt definities, toelichtingen en uitleg van begrippen, regels, informatiemodellen, producten en services met elkaar.

Label: Catalogus

Endpoint

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/catalogus/api/
opvragen/v2

Omschrijving

Met deze API kunnen begrippen worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit).

Om te kunnen tijdreizen wordt metadata meegegeven:

  • de datum waarop het begrip is gepubliceerd
  • de datum waarop het begrip uit de lijst met actuele begrippen is gehaald
  • de datum waarop het begrip (juridisch) geldig is geworden
  • de datum waarop de (juridische) geldigheid vervalt.

Begrippen zijn geordend per domein. Dit domein wordt beschreven als een dataset. Binnen een domein kunnen begrippen worden geordend in collecties.

De datasets worden federatief beheerd door de verschillende bronhouders. Bij iedere dataset wordt aangegeven wie de bronhouder is en daarmee verantwoordelijk is voor de inhoud.

Documentatie


Status

Versie 2 beschikbaar in bèta in de pre-productieomgeving.

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces catalogus opvragen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen met ons te delen.