Begrippen opvragen uit de Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus Omgevingswet is het online naslagwerk met gestandaardiseerde begrippen, definities en concepten over de fysieke leefomgeving, de Omgevingswet en omgevingsbesluiten. Daarnaast zijn per domein de begrippen en concepten beschreven. Er is uitgelegd wat begrippen en concepten betekenen en hoe ze aan elkaar zijn gerelateerd.

Gebruikers kunnen informatie opvragen uit de Stelsel Catalogus

Begrippen opvragen

Het opvragen van begrippen uit de Stelselcatalogus Omgevingswet kan met de Catalogus Opvragen API.


API's en services

Deze API is relevant voor opvragen van begrippen en definities uit de Stelselcatalogus.