Aansluiten op de Stelselcatalogus Omgevingswet

De Stelselcatalogus Omgevingswet is het online naslagwerk met begrippen en definities over de fysieke leefomgeving afkomstig uit de Omgevingswet en omgevingsbesluiten. Deze inhoud wordt opgehaald uit andere (DSO-LV) systemen en gepubliceerd in de Stelselcatalogus.
Daarnaast kunnen geselecteerde overheidsorganisaties hun gestandaardiseerde begrippenkaders en waardelijsten in de Stelselcatalogus publiceren. Het inhoudelijk beheer van deze standaarden gebeurt vanuit andere Catalogi welke aansluiten op de Stelselcatalogus Omgevingswet. Dit noemen we federatief ontsluiten, de Stelselcatalogus Omgevingswet is een federatieve catalogus.

Om aan te sluiten op de Stelselcatalogus Omgevingswet moeten de overheidsorganisaties hun bronnen volgens een overeengekomen format beschikbaar te stellen voor indexering door de Stelselcatalogus.


API's en services

Deze API's zijn relevant voor het aansluiten van de Stelselcatalogus.

Aan de slag

Dit heb je nodig om de API's van de Stelselcatalogus te gebruiken.

Zie ook

Meer informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.