API-register

Digitaal stelsel

Catalogus opvragen

De stelselcatalogus voor de Omgevingswet verbindt definities, toelichtingen en uitleg van begrippen, regels, informatiemodellen, producten en services met elkaar. De REST API ontsluit deze stelselcatalogus.