API-register

Digitaal stelsel

Samengestelde Registratie Toepasbare Regels Services

Een REST API voor een aantal specifiek samengestelde services op de RTR (Registratie Toepasbare Regels) gegevens voor gerichte bevragingen.

Uitvoeren services

Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn.

Verzoeksroutering

Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek.

Verzoek indienen

Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding.