API-register

Services voor vergunningcheck en indienen

Digitaal stelsel

Samengestelde Registratie Toepasbare Regels Services

label-live

Een REST API voor een aantal specifiek samengestelde services op de RTR (Registratie Toepasbare Regels) gegevens voor gerichte bevragingen.

Uitvoeren services

label-live

Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) ten behoeve van 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn.

Verzoeksroutering

label-live

Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek.

Behandeldienst configuratie beheren

label-live

Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst.

Verzoek indienen

label-live

Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding.