Configuraties beheren

Services om behandeldienst- en omgevingsoverlegconfiguraties te beheren

Behandeldienst configuratie beheren

Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst.

Omgevingsoverleg configuratie beheren

Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan.