Configuraties beheren

Services om behandeldienst- en conceptverzoekconfiguraties te beheren

Behandeldienstconfiguratie beheren

Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst.

Conceptverzoekconfiguratie beheren

Een REST API voor het beheren van de conceptverzoekconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een conceptverzoek is toegestaan.