Vergunningcheck en -aanvraag ontwikkelen

Het is mogelijk om zelf een vergunningcheck of vergunningaanvraagapplicatie te ontwikkelen. Voor een goede start en afronding van de vragenbomen voor een vergunningcheck of vergunningaanvraag zijn 4 services nodig.

Activiteit bepalen

In de vragenboom moeten de juiste vragen worden gesteld. Hiervoor moet worden bepaald onder welke activiteit het initiatief van de aanvrager valt. De activiteit bepaalt vervolgens welke vragenboom een gebruiker moet doorlopen.

De activiteiten komen uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarin staat in welke gevallen een omgevingsvergunning nodig is. Bijvoorbeeld als een aanvrager een milieubelastende activiteit, lozingsactiviteit, wateronttrekkingsactiviteit of een activiteit in een beperkingengebied wil uitvoeren.

Vragenbomen ophalen en de conclusie bepalen

De vragenboom is een set van toepasbare regels die nodig is om te checken of een vergunning- of meldingsplicht geld. Daarnaast wordt met behulp van de vragenboom de eventuele vergunningaanvraag of een melding opgesteld. In de laatste stap wordt gekeken of de aanvraag compleet is en ingediend kan worden.

Bevoegd gezag bepalen

Een vergunningaanvraag of melding moet bij de juiste overheid worden ingediend. De services Bepalen Bevoegd Gezag helpt bij het bepalen van de juiste overheid.

Verzoek indienen

Als de vergunningsaanvraag of een melding compleet is kan deze worden ingediend. Dit heet in het digitaal stelsel Omgevingswet een verzoek. De aanvraag wordt geplaatst in een werkmap in het digitaal stelsel. Het bevoegd gezag ontvangt via een verzoeknotificatie een melding dat er een aanvraag klaar staat.

Het ontvangen van een notificatie en het verzoek is toegelicht onder Vergunningaanvraag en melding ontvangen.


API's en services

Deze API's worden gebruikt om vragenbomen te maken en af te ronden.

Aan de slag

Op dit moment biedt het programma geen ondersteuning om zelf toepassingen met vragenbomen te ontwikkelen.

Zie ook

Meer informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.