Verzoek indienen

Een API voor het indienen van een vergunningsaanvraag of een melding. Dit heet in het digitaal stelsel Omgevingswet een verzoek.

Label: Vergunningcheck en indienen

Endpoint

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/gebruikerstoepassingen/ api/indienenverzoek/v1

Omschrijving

Met een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren.

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (burger, bedrijf, overheid) een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

Documentatie

Gebruikte standaarden


Status

Versie 1 beschikbaar in béta in de pre-productieomgeving.

Versie 0.85 van de standaard (STAM).

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen te delen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Garanties en ondersteuing

Deze API wordt in deze fase van ontwikkeling aangeboden op basis van "open zonder garanties" (zie de Fair Use Policy) en best-effort ondersteuning.

Meer informatie

Deze service is van belang bij het ontwikkelen van een vergunningcheck.