Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen

Deze specifieke API is gebaseerd op CIM-OW, maar toegespitst op de informatiebehoefte voor het uitvoeren van Toepasbare Regels. Voor dat doel ontsluit de API 2 resources: Activiteiten en Locaties. De resource 'Activiteiten' bevat -naast de CIM-OW attributen, het Organisatie-identificatienummer (OIN) van het bevoegd gezag en de bestuurslaag waartoe het bevoegd gezag behoort.

De locatie resource kan worden bevraagd met specifieke parameters om te achterhalen of een locatie voorkomt in een opgegeven zoekgebied.

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint Pre-productieomgeving

Endpoint pre-productieomgeving

Endpoint Productieomgeving

Endpoint productieomgeving

Omschrijving

De API Toepasbaar Opvragen is toegespitst op de informatiebehoefte van het proces rondom Toepasbare Regels.

Omgevingswetsbesluiten van bevoegd gezagen (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) worden door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekendgemaakt en als document beschikbaar gesteld. Toepasbare regels zijn de vertaling van de juridische regels in deze omgevingsdocumenten naar vragenbomen die te raadplegen zijn door initiatiefnemers. Hiermee kan iemand bepalen of hij/zij bijvoorbeeld vergunningsplichtig is voor een bepaalde activiteit. Deze toepasbare regels worden opgeslagen in de Registratie Toepasbare Regels (RTR). De DSO-LV-component RTR is 1 van de afnemers van deze Ozon-API.

RTR haalt via deze API activiteiten uit Ozon op die verwerkt kunnen worden in de vragenbomen van toepasbare regels.

Documentatie

Standaarden


Status

Versie 7 is beschikbaar.

Versie standaard:  STOP / TPOD

API specificaties

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocumenten opvragen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Throttling

Voor deze API geldt een bevragingslimiet van 200 per seconde

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen met ons te delen.