Omgevingsdocument downloaden

Met deze REST API kan de vigerende regelingversie van een Omgevingsdocument in een zip bestand worden gedownload met daarin de juridische tekst, de GIO’s en de OW-objecten.

LabelOmgevingsdocumenten

Endpoint Pre-productieomgeving (V1)

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/downloaden/v1

Endpoint Productieomgeving (V1)

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/downloaden/v1

Omschrijving

De Downloaden API levert op verzoek van een gebruiker de vigerende regelingversie van een Omgevingsdocument. Deze levering bestaat uit de juridische tekst (het “OP-deel"), de Geografische Informatie Objecten (“GIO’s”) en de gegevens bij de juridische tekst (de “OW-objecten”). De levering zit in een zip bestand dat door de gebruiker kan worden gedownload.

De service haalt eerst een zip met de OP-gegevens uit de LVBB, door middel van een download ophaalverzoek. Deze wordt vervolgens samengevoegd met de OW-gegevens uit Ozon, die in de service opgebouwd wordt.

Documentatie


Status

Versie 1 is beschikbaar vanaf 11 oktober 2022

Versie standaard:  STOP / TPOD

API specificaties

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocumenten opvragen.

Instructievideo

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om met ons je bevindingen te delen.