Ruimtelijke plannen opvragen

Het doel van Informatiehuis Ruimte is om de bestaande ruimtelijke plannen die te vinden zijn op Ruimtelijkeplannen.nl via een API beschikbaar te maken voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Label: Informatieproduct

Aanlevering van de bestaande ruimtelijke plannen aan Informatiehuis Ruimte verloopt via Ruimtelijkeplannen.nl. Voor bronhouders verandert er daarom niets aan de bestaande manier van aanlevering en het beheer van plannen.

Endpoint V4

https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/

Omschrijving

Deze Restful API is gerealiseerd volgens de DSO API-strategie . De gegevens worden geleverd in de vorm van een JSON bericht waarin voor de geometrieën een stuk GeoJSON is opgenomen. De planteksten zijn in XHTML. De verkregen gegevens zullen door de afnemer moeten worden bewerkt tot een leesbaar formaat en/of kaartbeeld.

De Ruimtelijke Plannen API biedt de mogelijkheid om (onderdelen van) ruimtelijke plannen op te halen. Door de verschillende onderdelen te combineren is het mogelijk een volledig ruimtelijk plan op te bouwen. De API biedt een aantal specifieke ingangen aan waarmee de data bevraagd kan worden, zie functionele documentatie en/of de API specificatie.

Voorlopig is de data in opbouw. Alle plantypen worden ontsloten in de RP-API V4. Het is nog niet gegarandeerd dat van elk plan alle onderdelen correct worden weergegeven. Bij in werking treden van de Omgevingswet, of zoveel eerder als mogelijk, worden de plannen met overgangsrecht beschikbaar gesteld.

Overgangsrecht is in ieder geval van toepassing op de volgende plantypes; beheersverordening, bestemmingsplan, exploitatieplan, inpassingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan, voorbereidingsbesluit, omgevingsvergunning, projectbesluit, tijdelijke ontheffing buitenplans, gerechtelijke uitspraak, aanwijzingsbesluit en reactieve aanwijzing.

Overgangsrecht is, conform huidige besluiten, niet van toepassing op de volgende plantypes; AMvB, provinciale verordening en regeling.

Documentatie

Versie 4

Informatiemodellen

Standaarden


Status

Versie 4 beschikbaar in de productieomgeving.

Let op: Een klein deel van de ruimtelijke plannen is (vanwege technische redenen) niet beschikbaar. Zie de actuele lijst. De lijst wordt minimaal ieder kwartaal gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.

API-key

Om de dienst te kunnen gebruiken heeft een afnemer ter authenticatie een API-key nodig die wordt uitgegeven door de beheerder van de API.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen met ons te delen.