Omgevingsdocument verbeelden

Omgevingsdocumenten van overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) worden door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekendgemaakt en als document beschikbaar gesteld. Met de generieke API “Omgevingsdocument opvragen” worden gegevens uit deze documenten objectgericht ontsloten op basis van het Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIM-OW – versie 2.0.0).

De specifieke API “Omgevingsdocument verbeelden" is eveneens gebaseerd op CIM-OW (versie 2.0.0), maar toegespitst op het verbeelden van gegevens uit Omgevingsdocumenten in een kaartbeeld. Deze API moet altijd in samenhang met de Tiles API van PDOK worden gebruikt, deze zorgt namelijk voor de geometrie ('waar' moet de visualisatie op de kaart staan).

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint Pre-productieomgeving

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/
api/verbeelden/v2

Endpoint Productieomgeving

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/
api/verbeelden/v2

Omschrijving

De Omgevingsdocumenten Verbeelden API is een REST API.

Deze API ontsluit gegevens uit Omgevingsdocumenten die zijn opgesteld volgens versie 2.0.0 van CIM-OW en TPOD. De resources van de API zijn primair bedoeld voor visualisatie van gegevens op de kaart. De API volgt daarbij de DSO API strategie en is te bevragen door middel van HTTP requests. De antwoorden zijn HTTP responses met JSON als inhoud. De antwoorden bevatten hyperlinks om te navigeren door de API volgens de HAL specificatie (Hypertext Application Language).

Deze API ondersteunt geen ruimtelijke bevragingen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Omgevingsdocument Presenteren API. De Verbeelden API werkt met bevragingen met locatieIdentificaties, die via de Presenteren API opgehaald worden.

Documentatie

Standaarden


Status

Versie 2 beschikbaar in de pre-productie- en productieomgeving.

Versie 1.1.0 van de standaard (STOP/TPOD).

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocumenten opvragen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je met ons bevindingen te delen.