Omgevingsdocument presenteren

De Omgevingsdocumenten Presenteren API is bedoeld voor het objectgericht ontsluiten van omgevingsdocumenten binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omgevingsdocumenten van overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) worden door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekendgemaakt en als document beschikbaar gesteld. Met de Presenteren API kunnen de tekstdelen van omgevingsdocumenten in samenhang met omgevingswetobjecten zoals activiteiten, locaties, gebiedsaanwijzingen in bijvoorbeeld een viewer worden weergegeven.

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint Pre-productieomgeving

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/presenteren/v7/

Endpoint Productieomgeving

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/presenteren/v7/

Omschrijving

De API ontsluit gegevens uit Omgevingsdocumenten die zijn opgesteld volgens CIM-OW versie 2.1.0 en IMOW versie 2.0.1. De resources van de API zijn primair bedoeld voor visualisatie van gegevens op de kaart. De API volgt daarbij de DSO API-strategie en zijn te bevragen door middel van HTTP-requests. De antwoorden zijn HTTP-responses met JSON als inhoud. De antwoorden bevatten hyperlinks om te navigeren door de API volgens de HAL-specificatie (Hypertext Application Language).

De Presenteren API ondersteunt ruimtelijke bevragingen (punt, lijn, vlak) in het coördinaatreferentiestelsel RD (EPSG:28992).

Documentatie

Standaarden


Status

Versie 7 is beschikbaar.

Versie standaard:  STOP / TPOD

API specificaties

Meer informatie

Deze service is van belang in het proces omgevingsdocumenten opvragen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Throttling

Voor deze API geldt een bevragingslimiet van 200 per seconde.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen met ons te delen.