Verzoeksroutering

Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag of een conceptverzoek is toegestaan en de behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek.

Label: Vergunningcheck en indienen

Endpoint Pre-productieomgeving

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/verzoeksroutering/v2/

Endpoint Productieomgeving

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/verzoeksroutering/v2/

Omschrijving

Een initiatiefnemer kan een vergunning/melding indienen voor 1 of meerdere activiteiten. Op basis van de activiteiten wordt het bevoegd gezag bepaald en worden de activiteiten opgedeeld naar verzoeken. Voor een verzoek kan een conceptverzoek zijn toegestaan door het bevoegd gezag. De verzoeken kunnen uiteindelijk bij het bevoegd gezag worden ingediend, maar het behandelen/beoordelen van een verzoek kan ook zijn uitbesteed aan een behandeldienst.

De API Verzoeksroutering ondersteunt de volgende services:

 • Bevoegd gezag bepalen: voor het bepalen van het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor een verzoek.
 • Conceptverzoek bepalen: voor het bepalen of een conceptverzoek voor een verzoek is toegestaan.
 • Behandeldienst bepalen: voor het bepalen van de behandeldienst die het verzoek namens het bevoegd gezag zullen behandelen.

Bevoegd gezag bepalen

Voor het bepalen van het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor een verzoek.

Het bevoegd gezag wordt bepaald op basis van:

 • de meegegeven activiteiten (functioneleStructuurRefs)
 • de locatie

De service beantwoordt dit per verzoek voor de bijbehorende activiteiten met:

 • de naam en OIN van alle te kiezen bevoegd gezagen
 • het kenmerk 'afgeleid' voor het bevoegd gezag waar het verzoek volgens de afleiding heen moet worden gestuurd

Conceptverzoek bepalen

Voor het bepalen of een conceptverzoek voor een verzoek is toegestaan.

Of een conceptverzoek is toegestaan wordt bepaald op basis van:

 • het meegegeven bevoegd gezag (OIN)
 • de (sub)activiteiten (functioneleStructuurRefs) uit het verzoek

De service beantwoordt dit met:

 • een indicatie of een conceptverzoek is toegestaan

Behandeldienst bepalen

Voor het bepalen van de behandeldienst die het verzoek namens het bevoegd gezag zullen behandelen.

De behandeldienst wordt bepaald op basis van:

 • het meegegeven bevoegd gezag (OIN)
 • de (sub)activiteiten (functioneleStructuurRefs) uit het verzoek
 • de locatie

De service beantwoordt dit met:

 • de naam en OIN van de behandeldienst.

Documentatie

Informatiemodellen


Status

Versie 2 beschikbaar in de pre-productie- en productieomgeving.

API specificaties

Meer informatie

Deze service is van belang bij het ontwikkelen van een vergunningcheck.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Ga naar het forum om je bevindingen te delen.