Uitvoeren services

Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn.

 • De uitkomst van het checken is een conclusie.
 • De uitkomst van het opstellen is of deze 'indienbaar' en 'compleet is'.
 • De uitkomst van maatregelen zijn verwijzingen naar de voorschriften met bijbehorende maatregelen.

LabelVergunningcheck en indienen

Endpoint pre-productie

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/toepasbareregelsuitvoerenservices/v2/

Endpoint productie

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/toepasbareregelsuitvoerenservices/v2/

Omschrijving

Om de geldende wet- en regelgeving voor een bepaalde activiteit en op een bepaalde locatie (een punt of een vlak) te ontsluiten worden juridische regels vertaald naar zogeheten toepasbare regels. Deze toepasbare regels zijn juridische regels in gewone mensentaal en worden gebruikt voor het maken van vraagbomen.

De API Uitvoeren services ondersteunt de volgende services:

 • Conclusie bepalen: voor de vergunningscheck (het checken wat een initiatiefnemer moet doen, bijvoorbeeld een vergunning aanvragen) met als uitkomst een conclusie.
 • Indieningsvereisten bepalen: voor het opstellen van een aanvraag en/of melding met als uitkomst of deze indienbaar en compleet is.
 • Maatregelen bepalen: voor het checken welke maatregelen nodig zijn met als uitkomst verwijzingen naar de voorschriften met bijbehorende maatregelen.
 • Toelichtingen ophalen: voor het ophalen van de toelichtingen bij vragen en uitkomsten.

Conclusie bepalen

Voor de vergunningscheck (het checken wat een initiatiefnemer moet doen, bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of een melding doen) met als uitkomst een conclusie.

De conclusie wordt bepaald op basis van:

 • de meegegeven werkzaamheden (functioneleStructuurRefs)
 • de locatie
 • de antwoorden op de vragen, mits aanwezig

De service beantwoordt dit met:

 • De conclusie, mits deze als uitkomst afgeleid kan worden.
 • De relevante vragen die beantwoord moeten worden om tot een uitkomst te komen.

Indieningsvereisten bepalen

Voor het opstellen van een aanvraag en/of melding met als uitkomst of deze indienbaar en compleet is.

Dat een aanvraag/melding indienbaar en compleet is, wordt bepaald op basis van:

 • de meegegeven activiteiten en eventueel subactiviteiten (functioneleStructuurRefs)
 • de locatie
 • de antwoorden op de vragen, mits aanwezig.

De service beantwoordt dit met:

 • De uitkomst indienbaar en compleet, mits deze als uitkomst afgeleid kunnen worden
 • De relevante vragen die beantwoord moeten worden om tot een uitkomst te komen.

Maatregelen bepalen

Voor het checken welke maatregelen nodig zijn met als uitkomst verwijzingen naar de voorschriften met bijbehorende maatregelen.

De maatregelen worden bepaald op basis van:

 • de meegegeven werkzaamheden (functioneleStructuurRefs)
 • de locatie
 • de antwoorden op de vragen, mits aanwezig

De service beantwoordt dit met:

 • Verwijzingen naar juridische voorschriften (juriconnect-links) met eventueel bijbehorende maatregelen, mits deze als uitkomst afgeleid kunnen worden;
 • De relevante vragen die beantwoord moeten worden om tot een uitkomst te komen.

Toelichtingen ophalen

Voor het ophalen van de toelichtingen bij vragen en uitkomsten. Vanuit de Conclusie, Indieningsvereisten en Maatregelen bepalen services kunnen de vragen en uitkomsten verwijzingen (ID's) bevatten naar een toelichting voor het ondersteunen en begrijpen van de vraag, het antwoord of de uitkomst. De Toelichting ophalen service kan worden aangeroepen voor het ophalen van deze toelichtingen met behulp van deze verwijzingen.

Standaard worden de gegevens in de response (zoals omschrijvingen) HTML encoded aangeleverd. De gegevens kunnen in de response ook niet encoded (raw) worden aangeleverd (via de REST API Accept header). Let op: risicovolle karakters (scripting) worden in dit geval niet geconverteerd of geëscapet.

Standaarden

Informatiemodellen


API-specificaties

Meer informatie

Deze service is van belang bij het ontwikkelen van een vergunningcheck.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Ga naar het forum om mee te praten of een discussie te starten.