Omgevingsdocumenten opvragen

Omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen (LVBB) kunnen worden opgevraagd via een API.

Omgevingsdocumenten in de LVBB en het Omgevingsloket

Omgevingsdocumenten zijn de wettelijke instrumenten waarin overheden hun visie, beleid en regels vastleggen. Omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB worden ook gebruikt in de Viewer regels en kaart in het Omgevingsloket. Via deze viewer kan iedereen regels uit verschillende omgevingsdocumenten per gebied of per locatie bekijken op een kaart.

Omgevingsdocumenten opvragen

Via meerdere services kunnen alle gegevens waar het omgevingsdocument uit is opgebouwd worden opgevraagd. De gegevens worden objectgericht ontsloten op basis van de API strategie van het digitaal stelsel Omgevingswet.


API's en services

Met deze API kunnen (delen van) omgevingsdocumenten worden opgevraagd.

Aan de slag

Je hebt alleen een API-key nodig om de API voor omgevingsdocumenten opvragen te gebruiken.