Documentatie aansluiten STAM

Om aanvragen en meldingen uit het DSO-LV op te halen en te laden in het eigen zaak- of vergunningensysteem, is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een leverancier van het zaak- / VTH-systeem de aansluiting realiseert.

Let op. Aansluiten op de productieomgeving kan nadat de aansluiting op de Preproductie-omgeving succesvol is afgerond.

Aansluiten op STAM koppelvlak (Productie omgeving)

Aansluiten op STAM koppelvlak (Preproductie omgeving)