Eisen digitaal beschikbaar stelen omgevingswetbesluiten

Omgevingswetbesluiten (ook bekend als omgevingsdocumenten) moeten voldoen aan een aantal eisen om deze te kunnen publiceren in de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). En om de regels op de kaart te kunnen tonen in het Omgevingsloket.

De belangrijkste eisen bij het opstellen

Ordenen van inhoud

Om omgevingswetbesluiten machineleesbaar te maken zijn er afspraken over de wijze van ordenen van de inhoud.

Visualiseren van tekst en kaart

Omgevingswetbesluiten moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Daarom bestaan er afspraken over de wijze van visualiseren van tekst en kaart.

Tonen op een kaart

In de viewer Regels op de kaart moeten de regels los van elkaar op een kaart getoond kunnen worden. Daarvoor worden (juridische) artikelen via een publicatiestandaard verbonden aan werkingsgebieden en geometrie.

Standaard voor officiële publicaties

Voor het opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties is de Standaard officiële publicaties ontwikkeld. Dit is de generieke standaard voor alle overheidspublicaties.

Structuur voor omgevingsdocumenten

Voor de structuur van de inhoud van de omgevingswetbesluiten zijn toepassingsprofielen (TPOD) ontwikkeld.

Aan de slag met omgevingsdocumenten

U kunt al aan de slag met de volgende omgevingswetbesluiten :