Eisen digitaal beschikbaar stellen omgevingswetbesluiten

Omgevingswetbesluiten (ook bekend als omgevingsdocumenten) moeten voldoen aan een aantal eisen om deze te kunnen publiceren in de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). En om de regels op de kaart te kunnen tonen in het Omgevingsloket.

De belangrijkste eisen bij het opstellen

Ordenen van inhoud, annoteren

Om omgevingswetbesluiten machineleesbaar te maken zijn er afspraken over de wijze van ordenen van de inhoud. Dit gebeurt onder andere door de informatie in besluiten te annoteren. Annoteren is gegevens aan (onderdelen van) omgevingswetbesluiten en regelingen toevoegen of markeren. Dit zorgt er voor dat de informatie in een besluit of de regeling kenmerken heeft waarop gefilterd kan worden. En het zorgt er voor dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart getoond worden. Annoteren helpt ook bij de verbinding tussen toepasbare regels in vragenbomen en de juridische regels met werkingsgebieden.

Visualiseren van tekst en kaart

Omgevingswetbesluiten moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Daarom bestaan er afspraken over de wijze van visualiseren van tekst en kaart.

Tonen op een kaart

In de viewer 'Regels op de kaart' moeten de regels los van elkaar op een kaart getoond kunnen worden. Daarvoor worden (juridische) artikelen via een publicatiestandaard verbonden aan werkingsgebieden en geometrie.

Standaard voor officiële publicaties

Voor het opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties is de Standaard officiële publicaties ontwikkeld. Dit is de generieke standaard voor alle overheidspublicaties.

Structuur voor omgevingswetbesluiten

Voor de structuur van de inhoud van de omgevingswetbesluiten zijn toepassingsprofielen (TPOD) ontwikkeld.

Aan de slag met omgevingswetbesluiten

U kunt al aan de slag met de volgende omgevingswetbesluiten :