Zoeken in deze site

Begrip: Toepasbare regels

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen burgers en bedrijven straks antwoord krijgen op vragen als: 'Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?'. Initiatiefnemers doorlopen hiervoor vragenbomen in het Omgevingsloket. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken, moeten overheden hun juridische regels omzetten naar toepasbare regels. Deze toepasbare regels moeten ze aanleveren aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet volgens de Standaard toepasbare regels (STTR).

Toepasbare regels zetten de initiatiefnemer en zijn activiteiten centraal. Juridische regels zetten meer het (lokale) beleid centraal. Alle overheden moeten aan de slag met het opstellen van toepasbare regels. Ze moeten de juridische regels uit hun omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen vertalen naar toepasbare regels.