Veranderopgave: samenwerken­ op verschillende manieren

Iedere overheid (gemeente, provincie, waterschap en Rijk) gaat zelf aan de slag met de invoering van de Omgevingswet.

Nieuwe manieren van samenwerken

Dat doen overheden op verschillende manieren:

  • integraal
  • gebiedsgericht
  • in samenwerking met belanghebbenden en initiatiefnemers
  • in de keten van gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijk

De gebieds- en opgavegerichte manier van samenwerken tussen overheidsorganisaties vraagt om regionale afstemming.

Interviews

Gemeenten, provincies, waterschappen en departementen krijgen niet alleen hulp vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Ook hun koepel (VNG, IPO en UvW) biedt hulp bij hun veranderopgave. In de interviews hieronder vertellen vertegenwoordigers van de koepels daarover.

'Er zijn op dit moment grote tempoverschillen per gemeente' zegt Annemieke van Brunschot (VNG).

Lisanne Leenaerts (UvW) over de 'uitdagingen en kansen' die de wet volgens haar biedt.

  • Veranderopgave Omgevingswet IPO: 'Veel medewerkers zien ernaar uit!'

'Een veranderopgave moet je gewoon doen' zegt Tjeerd Kampstra (IPO).

Arjan Nijenhuis (Rijksoverheid) ziet dat de veranderopgave 'een langjarig proces is dat ook nog lang doorloopt na de inwerkingtreding van de wet'.

In de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet experimenteert en leert Rijkswaterstaat samen met anderen.