Onderzoek in cijfers

Hoe u voortgang boekt met gegevens uit monitoring

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet verzamelt en publiceert voortdurend gegevens die u helpen bij een succesvolle invoering van de wet. Via de links hieronder vindt u feiten en cijfers over de verschillende onderwerpen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. In deze fase geeft het verzamelde cijfermateriaal vooral een indruk van de huidige situatie en de uitdaging waarvoor vooral overheden staan. Aan de hand van die cijfers kunnen we in de loop van de tijd laten zien wat er verandert.

Programmamonitor: zijn we aardig op weg?

goed op weg

Het project Monitoring Invoering Omgevingswet.

Op naar een betere beleving

projectbezoek

Hoe ervaren betrokkenen de veranderingen?

Voortgang boeken met de voorbereidingen

Voortgang boeken

Waar staat uw organisatie?

Meetinstrument cultuuromslag

Meet en volg eenvoudig de cultuuromslag in uw organisatie.

Vergelijk en leer

Meet en volg eenvoudig de cultuuromslag in uw organisatie.