Pilots en experimenten

In pilots en experimenten leren overheden al dan niet onder begeleiding van een expert te werken met de Omgevingswet. Of onderzoeken zij samen wat het betekent om de kerninstrumenten toe te passen.

Aandeslag-Trofee

Ieder jaar kunnen projecten die succesvol werken aan de Omgevingswet meedingen naar de Aandeslag-Trofee.

Proeftuinen

Welke aanpassingen vraagt de wet in uw beleid en uw organisatie? Experts helpen u hierover na te denken en uw beleid op poten te zetten.

Staalkaarten

Er zijn 4 staalkaarten ontwikkeld: voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan. Ze zijn bedoeld als inspiratiebron voor opstellers van omgevings­plannen.

Werkatelier

Wat betekent een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden voor houding en gedrag van medewerkers binnen gemeenten?

Aandeslagkaart

Waar in het land werken overheden in pilots en projecten met de Omgevingswet? En wat zijn hun inzichten? Vind ze via deze kaart.

Praktijkbijeenkomsten

Hoe werkt de wet in de praktijk? In diverse bijeenkomsten haalden partijen ervaringen op en deelden die. Lees hier de geleerde lessen.

Pilots omgevingsvisie

Het project Pilots Omgevingsvisie verdiept en ontsluit kennis en ervaring voor overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen.

Praktijkproeven

Praktijkproeven zijn hét middel om te ontdekken of wat bedacht en gebouwd is in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) ook werkt.