Milieubelastende activiteiten

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden. Er kunnen ook decentrale regels gelden.

U kunt een keuze maken:

  • Algemene informatie over de rijksregels en de mogelijkheid voor decentrale regels bij alle milieubelastende activiteiten.
  • Informatie over de regels die specifiek voor een bepaalde bedrijfstak gelden.