Milieubelastende activiteiten

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. In hoofdstuk 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de rijksregels voor de milieubelastende activiteiten. Hierin staan onder andere het toepassingsbereik, de direct werkende regels en de mogelijkheden voor maatwerk.