De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, anders dan bepaalde lozingen en wateronttrekkingen. De lozing op het riool is onderdeel van de milieubelastende activiteit.

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden.

Ook decentrale overheden kunnen regels stellen over milieubelastende activiteiten. Dat kunnen maatwerkregels zijn bij de rijksregels. Of regels over milieubelastende activiteiten die het Rijk niet regelt.

Stoere kip

Wat verandert er?

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. Het Activiteitenbesluit gaat op in het Bal.

De regels in de praktijk

Casus jachthaven: hoe de regels van de Omgevingswet samenkomen

Rijksregels in het Bal per bedrijfstak