Milieubelastende activiteiten

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden. Er kunnen ook decentrale regels gelden.