Wat moet het waterschap verplicht in de waterschapsverordening regelen?

De Omgevingswet geeft geen specifieke onderwerpen die het waterschap verplicht in de waterschapsverordening moet opnemen.

De wet verplicht het waterschap wel om alle regels over de fysieke leefomgeving in de waterschapsverordening op te nemen. Als het waterschap over een onderwerp algemene regels wil stellen, dan moeten die dus in de waterschapsverordening staan. Een apart besluit van het dagelijks bestuur met algemene regels is niet meer mogelijk.