Begrip: Annoteren

Annoteren is gegevens aan (onderdelen van) Omgevingswetbesluiten en regelingen toevoegen of markeren zodat ze machineleesbaar worden. Annoteren zorgt er voor dat de informatie in een besluit of de regeling kenmerken heeft waarop gefilterd kan worden. En het zorgt er voor dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart getoond worden. Annoteren helpt ook bij de verbinding tussen toepasbare regels in vragenbomen en de juridische regels met werkingsgebieden.