Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen hier snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Dit kan door omgevingsdocumenten te bekijken of door via vragenbomen te checken welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht er op een locatie geldt voor een initiatief. Ook kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen via het loket.

Lees meer over het Omgevingsloket.

Toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. Overheden maken toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Daar kunnen burgers en bedrijven controleren of ze een vergunning moeten aanvragen voor hun plan. Dat doen ze door vragen te beantwoorden. Toepasbare regels dragen zo bij aan de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Overheden kunnen alleen toepasbare regels maken voor hun eigen juridische regels. Lees meer op de pagina Introductie toepasbare regels.

Registratie toepasbare regels (RTR)

De Registratie toepasbare regels (RTR) is de centrale voorziening voor toepasbare regels. Hier slaan overheden hun toepasbare regels op voor het Omgevingsloket. De Registratie toepasbare regels is een van de onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees meer over de Registratie toepasbare regels.

Annoteren

Annoteren betekent het toevoegen of markeren van gegevens aan juridische regels in omgevingsdocumenten. Door juridische regels te annoteren maken overheden hun regels digitaal leesbaar. Hiermee zorgen ze ervoor initiatiefnemers makkelijker kunnen zoeken naar de informatie in een omgevingsdocument. Ook zijn werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart te zien door annoteren. Verder is annoteren ook belangrijk bij de verbinding tussen juridische en toepasbare regels.

Meer over annoteren leest u op de pagina Omgevingsdocumenten opstellen: annoteren en andere digitale eisen

Behandeldienst

Overheden kunnen de behandeling van vergunningaanvragen, meldingen en andere verzoeken uitbesteden aan een behandeldienst. Bijvoorbeeld aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband. De behandeldienst ontvangt dan namens hen aanvragen en meldingen en behandelt deze. Overheden kunnen dit instellen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees meer over een behandeldienst instellen.