Proeftuinen Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet zet het kabinet in op betere onderlinge afstemming en meer ruimte voor innovatie bij plannen voor bouw, infrastructuur, milieu, water en natuur. Dat vraagt om overheidsbeleid dat aansluit bij de regionale en lokale behoeften en ruimte geeft aan de initiatieven van burgers, bedrijven en belangenorganisaties.

Proeftuinen in de periode 2017-2018

In de periode 2017-2018 konden lokale overheden alvast ervaring opdoen met deze nieuwe manier van denken en werken in de proeftuinen Omgevingswet. Een ondersteuningsregeling van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Enkele proeftuinen lopen nog door in 2019.

De proeftuinen waren bedoeld voor gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD'en die ruimtelijke ordening willen verbinden aan bijvoorbeeld milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid. Integraal werken, afwegingsruimte en samenwerken zijn centrale thema's. De proeftuindeelnemers werden bijgestaan met de deskundigheid en ervaring van het BZK-expertteam Versnellen. Zij versterkten het proces door kritische vragen te stellen, verbanden te helpen leggen én mogelijke oplossingen aan te dragen.

Oogsten en delen

Er zijn zes proeftuinen. Een aantal daarvan is nog volop bezig. De deelnemers in de projecten is gevraagd actief hun ervaringen en lessen te delen. Neem eens een kijkje bij de proeftuinen:

Deze proeftuinen zijn op de Kaart proeftuinen te vinden.

Ervaringen van experts:

Tom Smeulders
"De gelijkwaardigheid van partijen staat voorop waarbij de toekomstige bewoner/gebruiker van het gebouw centraal staat."

Jos Feijtel
"Plannen en initiatieven niet langer 'op afstand' beoordelen, maar gericht op meerwaarde voor de gemeente."
Friso de Zeeuw
"Zonder proeftuinen wordt integraal werken een moeilijke zaak."
Sandra Schruijer
"Samenwerking binnen en tussen organisaties waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt."