Interbestuurlijke Try Outs in de regio

In regionaal verband samen oefenen met het werken met de Omgevingswet, om te bezien hoe deze in werking kan treden. Hoe werken ketenpartners samen en stemmen ze procedures, regels en ICT met elkaar af. Zodat de burger en bedrijf meer met 1 overheid te maken heeft?

Aan de slag met regionale vraagstukken

Sinds januari 2019 zijn verschillende regio's gestart met deze zogenoemde interbestuurlijke Try Outs. Dus niet alleen in de eigen organisatie, maar vooral met andere, direct betrokken overheden, partners en overheidsorganisaties zoals veiligheidsregio's en omgevingsdiensten.

De regio's zijn aan het werk gegaan met eigen vraagstukken. De nadruk hierbij ligt op interbestuurlijk samenwerken vanuit werkprocessen, ICT en beleid. Deze nieuwe vorm van Try Outs biedt deelnemende partijen de mogelijkheid te oefenen met het gedachtengoed achter de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Tegelijkertijd wordt kennis opgedaan van de ondersteuning die het DSO daarbij biedt. Verschillende onderdelen van het DSO worden al langer in de praktijk beproefd.

Aanmeldingen

Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet (waarin VNG, IPO, Uvw en het Rijk samenwerken aan de implementatie van de Omgevingswet) faciliteert de Try Outs. Eind 2018 zijn overheden opgeroepen om ideeën voor interbestuurlijke Try Outs aan te melden. Er hebben zich 17 regio's aangemeld. Er zijn 3 regio's die intensiever begeleid worden. De andere krijgen ondersteuning op specifiekere vragen.

Vragen?

Wilt u meer weten over één van de pilots of contact met de betrokkenen om ervaringen te vragen of te delen? Stuur dan bericht via dit vragenformulier. Wilt u liever telefonisch contact? Bel ons dan op 088 - 7970790 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur).


Artikel PIKO en de regio's

Artikel in InfoMil Perspectief over de Try Out Omgevingswet. Het schetst een goed beeld over wat PIKO voor de regio's doet.