28 maart 2023 - Tactisch overleg met planleveranciers

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware die bezig zijn hun systemen gereed te maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet, zijn uitgenodigd.

Omschrijving

Tactisch overleg met planleveranciers

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ontwikkeling:
  • Overzicht van issues/bugs in de planketen
  • Tophaken en validatie op bovenliggende activiteiten
  • Stand van zaken IKT
 3. Standaard:
  • Citeertitel, terugkoppeling
  • Soort regeling en te gebruiken OW-objecten
  • URI's van waardelijsten
 4. Forecast releases
 5. Inbreng vanuit leveranciers:
  • Vragen vanuit operationeel overleg
  • Leveranciersissues
 6. Vaststellen concept verslag 14-03-2023
 7. Rondvraag en sluiting
Aanmelden

Heeft u al een uitnodiging ontvangen? Dan kunt u op deze uitnodiging reageren.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar het secretariaat TBO (secretariaatTBO@kadaster.nl).

Bijzonderheden

Deze bijeenkomst vindt online plaats.

Presentaties en samenvattingen zijn te vinden op het Ontwikkelaarsportaal onder het kopje 'Presentaties TOP'.