API-key DSO (PRE-omgeving) en RP aanvragen

Met dit formulier kunt u een API-key aanvragen voor het gebruik van de data en services van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) in de PRE-productieomgeving en / of voor het opvragen van ruimtelijke plannen (geen onderscheid in omgevingen).
Voor het gebruik van deze data en services geldt de Fair Use Policy.