API-key DSO (PROD-omgeving) en Ruimtelijke plannen aanvragen

Met dit formulier kunt u een API-key aanvragen voor het gebruik van de data en services van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) in de Productieomgeving en / of voor het opvragen van ruimtelijke plannen (geen onderscheid in omgevingen). Als u al een API-key voor ruimtelijke plannen heeft, kunt u deze blijven gebruiken en hoeft u deze niet opnieuw aan te vragen.
Voor het gebruik van deze data en services geldt de Fair Use Policy.