Praktijkvoorbeelden

In een stad, een gebied, een provincie en in ons land komen alle aspecten van de leefomgeving bij elkaar. Kijken naar de toekomst vraagt dan ook om samenhangend kijken en integraal afwegen. Dat is niet gemakkelijk en vergt oefenen met elkaar. In vele pilots en experimenten gebeurt dit al. Wat kunt u hiervan leren?

Hieronder hebben we voor u een paar voorbeelden van pilots geselecteerd. Dit is slechts een dwarsdoorsnede van de voorbeelden die er zijn in het land. Lees dus vooral verder via de Aandeslagkaart of in de Inspiratiegids participatie.

Meer pilots

Meer lezen over pilots en experimenten met de Omgevingswet in Nederland? Kijk dan op de Aandeslagkaart.

Integrale omgevingsvisie Barneveld

Het college, de raad en het management van Barneveld willen goed voorbereid zijn op de Omgevingswet. Er is daarom draagvlak nodig om aan de slag te gaan met de omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Den Helder

Omgevingsvisie Den helder

Hoe moet een visie voor het dorp Huisduinen eruit zien? De gemeente Den Helder ging persoonlijk met alle betrokkenen aan tafel. Daar ging het over waarden en belangen.

Proeftuin Omgevingswet Goirle

Proeftuin omgevingswet Goirle

Goirle werkt aan herstructurering van het buitengebied. Nadat een eerste poging tot planvorming vastliep op emoties van stakeholders over en weer, is een nieuwe start gemaakt.

Botsproef provincie Overijssel

De provincie Overijssel voerde intern en samen met partners 'botsproeven' uit om te beoordelen hoe de Omgevingswet in de praktijk toepasbaar is. Overijssel gebruikt de ervaringen voor de aanpassing van de eigen werkprocessen.

Pilot omgevingsvisie Zuid-Holland

Zuid-Holland kiest voor een modulaire aanpak van de omgevingsvisie. Als iets anders moet, dan passen ze een klein stukje aan. Zo blijft de visie actueel. Centrale uitgangspunten zijn Integraal, Modulair, Adaptief, Gedragen en Operationeel (IMAGO).

Pilot Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

Het thema van de pilot omgevingsvisie als bedoeld in afdeling 3.1 van de Omgevingswet van de gemeente Alphen aan den Rijn is 'een duurzame samenleving'. De visie wordt integraal en gaat over de fysieke omgeving, maar ook over cultuur, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Sterker integraal door slim datagebruik

Een omgevingswandeling maken helpt enorm om samenhangend te (gaan) kijken naar je omgeving. Zien waar je over praat en denkt, verbreedt je blik en aanpak. Dat geldt ook voor digitaal zien wat er gebeurt in de leefomgeving. Steeds meer digitale data komt beschikbaar en wordt gebruikt bij integraal werken.

Pilot omgevingsvisie Breda

Tour Buzz Amsterdam

Centrum Zeist Vernieuwt

Stratumseind 2.0

Digitalisering Eindhoven

digitalisering woonomgeving, blok