Praktijkfestival

Het Praktijkfestival is een jaarlijks terugkerend evenement. Vele Omgevingswetprojecten uit het hele land delen daar hun kennis en ervaringen.

Er wordt ingezoomd op de verbinding tussen bestuurders en praktijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Ook worden de thema's participatie, regionale samenwerking en digitale dienstverlening behandeld.

Tijdens het Praktijkfestival wordt de winnaar van de Aandeslag-Trofee bekendgemaakt.

Programma Praktijkfestival 2019

Het Praktijkfestival vindt dit jaar plaats in Amersfoort op 18 november.

Bestuurdersbijeenkomst

De bestuurdersbijeenkomst is een jaarlijks terugkerend evenement op dezelfde locatie als het Praktijkfestival. Hier ontmoeten de bestuurders van alle overheden elkaar.

Aandeslag-Trofee

De Aandeslag-Trofee is een jaarlijkse prijs voor het project dat nu al werkt in de geest van de Omgevingswet en dat anderen kan inspireren.

Terugblik Praktijkfestival 2018

Het Praktijkfestival op 10 september 2018 was een groot succes. Bijna 600 mensen kwamen naar de Fokkerterminal in Den Haag om inzichten te delen en met elkaar van gedachten te wisselen.