Samen de keten werkend maken met de Basischeck

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kent sinds 1 juli 2022 de verplichte Basischeck van de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen kunnen publiceren.

De planketen is een complexe keten waarin verschillende partijen een rol spelen:

 • overheden
 • ingenieursbureaus
 • softwareleveranciers
 • Digikoppeling-leveranciers
 • programma Aan de slag met de Omgevingswet

Zij werken samen om de keten te laten werken zoals gepland. Het belangrijkste van de Basischeck is de keten per leverancier werkend te krijgen.

Check op de planketen

Overheden moeten bij het oefenen en straks na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen vertrouwen op een goed werkende planketen. Daarom organiseert het programma sinds 1 juli een verplichte integrale check - de Basischeck - op de hele keten, van de werking van de plansoftware die overheden gebruiken tot en met de officiële bekendmaking Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) en het tonen van de juridische regels in het Omgevingsloket.

Aanpak van de Basischeck

De Basischeck was tot nu toe vrijwillig, maar is op verzoek van het Opdrachtgeversberaad vanaf 1 juli verplicht. U bepaalt als softwareleverancier zelf of u 1 of meerdere type omgevingsdocumenten samen met het betreffende bevoegde gezag gaat aanbieden voor de Basischeck. Dit document wordt technisch volledig en globaal functioneel gecheckt. Vervolgens wordt er (gefaseerd) gekeken naar de werking van het intrekken en vervangen en/of de diverse mutatiescenario’s. Voldoen aan de Basischeck is een voorwaarde voor het functioneel aansluiten op de productieomgeving Bronhouderskoppelvlak (BHKV).

Via het formulier kunt u zich aanmelden en aangeven welke objecten u gebruikt in het omgevingsdocument dat u wilt aanbieden aan de LVBB. U levert vervolgens het omgevingsdocument aan op de oefenomgeving. Na een geslaagde publicatie in de LVBB en de viewer Regels op de kaart in het Omgevingsloket plant Geonovum een afspraak met u in om de resultaten door te nemen en de Basischeck af te ronden.

De uitkomst van de Basischeck wordt gepubliceerd op het Ontwikkelaarsportaal.

Normenkader

De Basischeck is gebaseerd op een technisch normenkader. Dit normenkader is gebaseerd op de Standaarden voor Officiële Publicaties (STOP) en Omgevingswet (OW), versie BKHV 1.2.0.

Per initieel besluit zijn er 50 normen verdeeld over:

 • voorgenomen besluit
 • variatie in besluiten
 • variatie in regelingen
 • variatie in geografische informatieobjecten (GIO’s)
 • overig Officiële Publicaties (waaronder intrekken & vervangen)
 • omgevingswet data

Basismutaties hebben een eigen normenkader. Het gaat hierbij om hoe de renvooi is weergegeven en hoe de integrale regeling wordt weergegeven op de portalen van KOOP. Deze normen kennen per besluit verplichte onderdelen, die gelden voor elk document, en optionele onderdelen, die niet verplicht zijn. Het is voorstelbaar dat software dit niet ondersteunt, maar als dat wel zo is dan moet het goed zijn.

De Basischeck is pas volledig als een initieel besluit ook kan worden gemuteerd door:

 • intrekken/vervangen,
 • integraal tekst vervangen in combinatie met een Omgevingswet-mutatie of
 • via een basismutatie.