Documentatie aansluiten SWF

Om aan te sluiten op de SamenWerkFunctionaliteit (SWF) is het uitgangspunt dat een bevoegd gezag zelf of via een leverancier van de regelsoftware de aansluiting realiseert.

Aansluiten op de productieomgeving kan nadat de aansluiting op de Preproductie-omgeving succesvol is afgerond.

Aansluiten op SWF koppelvlak (Productie omgeving)

Laatste update 22 september2022

Aansluiten op SWF koppelvlak (Preproductie omgeving) en gebruik SWF

Laatste update 28 september 2022