Basisgids Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt aan bewustwording en kennisoverdracht rond de Omgevingswet. Daarbij hoort ook het beschikbaar stellen van materiaal voor trainingen en presentaties. Wilt u zelf een training of presentatie geven? Pak de Basisgids Omgevingswet erbij!

Een goede basis voor presentaties en trainingen

De Basisgids Omgevingswet biedt u een brede kennisbasis rond het juridisch stelsel van de Omgevingswet, bedoeld voor alle overheden en hun gesprekspartners.

Hoe gebruikt u de Basisgids?

U kunt de materialen gebruiken voor uw trainingen en presentaties over de Omgevingswet. De PowerPoint-sheets zijn toegankelijk voor elk gehoor met enige basiskennis van de nieuwe wet. Ze geven antwoord op vragen als: wat zijn de doelen van de Omgevingswet, en wat betekent de wet voor ons als overheden, onze taken, rollen en verantwoordelijkheden?
De handleiding bij de Basisgids geeft u een overzicht van de sheets die u kunt gebruiken voor uw presentatie of training. Ook is zij een handig, beknopt naslagwerk bij het beantwoorden van vragen uit de zaal.

Logische blokken

U vindt de Basisgids Omgevingswet rechts op deze pagina. De handleiding en materialen bestaan uit een aantal logische onderdelen:

  • Inleiding
  • Deel 1: Aanleiding en doelstellingen
  • Deel 2: Kerninstrumenten en beleidscyclus
  • Deel 3: Omgevingswaarden en instructie(regels)
  • Deel 4: Nadere duiding inhoud AMvB's
  • Afsluiting: hoe verder?

Steeds nieuwe versies

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Basisgids.
Maar zoals u weet, is de regelgeving onder de Omgevingswet, en dus de praktijk, volop in ontwikkeling. Daarom is de inhoud van de Basisgids Omgevingswet niet in beton gegoten. Blijf dus scherp op de juistheid van de training of presentatie die u met de materialen samenstelt.

Ook wordt de inhoud van de Basisgids waar mogelijk uitgebreid. Bijvoorbeeld met beschrijvingen van de rollen/functies van beleidsmedewerkers, vergunningverleners, bestuurders, milieuadviseurs, RO-adviseurs en handhavers. Deze aanvulling is naar verwachting eind 2017 beschikbaar.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het verschijnen van nieuwe versies van de Basisgids Omgevingswet en aanvullende modules? Dit kunt u melden bij het Informatiepunt Omgevingswet via het vragenformulier.