Juridische regels bruidsschat gemeenten geladen op de productieomgeving DSO

De juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn geladen op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze kunt u vinden in het Omgevingsloket als toekomstige regelgeving bij het onderdeel Regels op de kaart.

Voor wie is deze informatie belangrijk?

Bent u jurist of bijvoorbeeld regelanalist of projectleider DSO, bij een gemeente? Heeft u een soortgelijke functie bij een softwareleverancier voor juridische of toepasbare regels? Of bij een stedenbouwkundig adviesbureau omdat u voor een gemeente een omgevingsplan maakt? Dan is de onderstaande informatie belangrijk voor u.

Downloadbare sets

Voor alle gemeenten zijn zoals gebruikelijk downloadbare sets van de juridische regels van de bruidsschat beschikbaar. Deze sets kunt u downloaden op Gitlab. Plansoftwareleveranciers kunnen deze sets gebruiken om de bruidsschat voor gemeenten klaar te zetten in de decentrale software.

Enige en definitieve versie bruidsschat voor gemeenten

Deze versie van de juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten is de enige en definitieve versie die wordt aangeleverd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Toekomstige wijzigingen moeten gemeenten zelf doorvoeren.

Geen inhoudelijke verschillen ten opzichte van de oefenomgeving

De tekst van de juridische regels van de bruidsschat is gelijk aan die op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO. Er hebben namelijk geen wijzigingen van de juridische regels van de bruidsschat meer plaatsgevonden.

Aantal technische verschillen ten opzichte van de oefenomgeving

Wel is er sprake van een aantal niet-inhoudelijke, technische verschillen tussen de versie op de oefenomgeving en de productieversie:

 • De tekst van de initiële regelingversie wordt niet meer gewijzigd.
 • De OW-objecten worden niet meer gewijzigd, met uitzondering van het volgende:
  • In de locaties.xml wordt de geldigOp datum van het ambtsgebied aangepast in <l:geldigOp>2024-01-01</l:geldigOp>.
  • Alleen in de OW van de 7 zinkassengemeenten worden de volgende additionele wijzigingen gedaan:
   • In de locaties.xml wordt gebiedengroep en gebied verwijderd, zodat alleen ambtsgebied overblijft.
   • In de regeltekst.xml: overal waar naar nl.imow-gmXXXX.gebiedengroep.ZinkassenGebiedKempen gewezen wordt, vervangen door het ambtsgebied. Dit is in totaal op 12 plekken.
   • Het gml-bestand wordt verwijderd uit de set.
   • De diverse manifesten worden op deze wijzigingen aangepast.
 • De STOP-xml wordt niet meer gewijzigd, met uitzonder van het volgende:
  • bekendOp wordt aangepast in <bekendOp>2023-04-07</bekendOp>: dit is de datum publicatie van KBII (Staatsblad 2023, 113) waarin de inwerkingtreding is geregeld van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.
  • Het Work-id van de consolidatie wordt aangepast in /akn/nl/act/gemeente/2024/CVDRXXXXXX (het Work-id van de regeling van het bevoegdgezag blijft identiek, namelijk /akn/nl/act/gmXXXX/2020/omgevingsplan).
  • De Expression-id van de consolidatie wordt aangepast in <FRBRExpression>/akn/nl/act/gemeente/2024/CVDRXXXXXX/nld@2024-01-01</FRBRExpression>.
  • juridischWerkendOp wordt aangepast in <juridischWerkendOp><Periode><vanaf>2024-01-01</vanaf></Periode></juridischWerkendOp>
   geldigOp wordt aangepast in <geldigOp><Periode><vanaf>2024-01-01</vanaf></Periode></geldigOp>.
 • De WTI wordt aangevuld met KBII (Staatsblad 2023, 113), verder dezelfde aanpassingen voor bekendOp, juridischWerkendOp, geldigOp en Work van de consolidatie (deze WTI wordt alleen geladen voor de setjes die door KOOP geladen worden).

Planning laden toepasbare regels bruidsschat op de productieomgeving

We verwachten de toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten in juli 2023 te laden op de productieomgeving van het DSO. Daarna kunnen gemeenten deze toepasbare regels veranderen of aanvullen.

De toepasbare regels zijn op een aantal punten veranderd naar aanleiding van bevindingen uit tests van de digitale toegankelijkheid (WCAG). Ook is een deel van de toepasbare regels aangepast omdat overheden voor afbeeldingen in toepasbare regels het hostingplatfom Imgur binnenkort niet meer kunnen gebruiken. De gebruiksvoorwaarden van Imgur zijn niet geschikt voor het DSO. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht.

Een overzicht van alle veranderingen vindt u op de pagina Overzicht veranderingen in definitieve versie toepasbare regels bij de bruidsschat.

Planning bruidsschat voor waterschappen

Met de Unie van Waterschappen is afgesproken dat de waterschappen tot 15 november 2023 de tijd hebben om zelf een waterschapsverordening te publiceren op de productieomgeving, waarin de bruidsschat is verwerkt. Waterschappen die zelf een waterschapsverordening publiceren, krijgen geen bruidsschat. In december 2023 worden de juridische en toepasbare regels van de bruidsschat geladen in de productieomgeving voor alle waterschappen die dan nog geen eigen waterschapsverordening hebben gepubliceerd. Zij kunnen gebruikmaken van het overgangsrecht. En kunnen na inwerkingtreding alsnog de bruidsschat vervangen door hun eigen regelgeving.

Wijzigen juridische regels bruidsschat door gemeenten

Gemeenten mogen de juridische regels van de bruidsschat pas definitief wijzigen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij mogen wel al ontwerpwijzigingen van het omgevingsplan ter inzage leggen. Dit kan door deze wijzigingen via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) te publiceren.

Hiervoor moeten ze werken met een softwareleverancier die voldoet aan de basischeck voor het muteren van de bruidsschat. Bovendien moet de eerste gemeente die een mutatie publiceert met de software van een leverancier dit onder begeleiding (attended) doen.

Wilt u een ontwerpwijziging publiceren? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Als u de eerste bent met dit verzoek, dan kan uw leverancier de planning melden bij de helpdesk van KOOP. Dan kan aan de kant van het DSO worden meegekeken of alles goed gaat. Is de publicatie succesvol? Dan kunnen alle volgende klanten van dezelfde leverancier een mutatie van het omgevingsplan publiceren zonder begeleiding (unattended).

Het overgangsrecht rond het omgevingsplan bepaalt wanneer u op zijn vroegst de juridische regels van de bruidsschat vervangen kunt hebben door eigen regels. Dit kan op zijn vroegst 4 weken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De toepasbare regels die bij de bruidsschat horen, kunt u wel voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen of aanvullen.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de volgende pagina's: