Omgeving-specifieke informatie

De hier beschreven aspecten zijn niet gelijk op de verschillende omgevingen. Dit betreft:

Domeinnamen

Productieomgeving

 • Sub-domein van publieke API's: service.omgevingswet.overheid.nl
 • Sub-domein van API's met toegangsbeperking: pkio.service.omgevingswet.overheid.nl

Oefenomgeving (pre-productieomgeving)

 • Sub-domein van publieke API's: service.pre.omgevingswet.overheid.nl
 • Sub-domein van API's met toegangsbeperking: pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl

Lees meer over sub-domeinen en de opbouw van een uri in de uri-strategie.

Voorbeelden

Het sub-domein van een API komt terug in de endpoint van de API. In het API-register wordt per API per omgeving het endpoint beschreven. Hier een paar voorbeelden:

 • Endpoint van een publieke API in de oefenomgeving: https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/verzoeken/api/indienen/v1
 • Endpoint van een API met toegangsbeperking (ook wel overheids-API genoemd) in de productieomgeving: https://pkio.service.omgevingswet.overheid.nl/overheid/toepasbare-regels/api/behandeldienstconfiguraties/v1

eHerkenning

Er zijn per omgeving 3 eHerkenning-diensten van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet waarvoor u een machtiging kunt aanvragen. Met deze machtiging kunt u inloggen op de betreffende dienst. Voor iedere dienst is een minimaal betrouwbaarheidsniveau van toepassing waaraan het eHerkenningsmiddel moet voldoen.

Productieomgeving

Inloggen in het Omgevingsloket van het DSO

 • DSO Omgevingsloket
 • betrouwbaarheidsniveau 2

Inloggen om samen te werken in het webportaal van de samenwerkfunctionaliteit

 • DSO Samenwerken
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Inloggen op de beheerpagina om bijvoorbeeld gebruik te maken van staging

 • DSO Beheerportaal
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Oefenomgeving (pre-productieomgeving)

Inloggen in het Omgevingsloket van het DSO

 • DSO Omgevingsloket - oefenomgeving
 • betrouwbaarheidsniveau 2

Inloggen om samen te werken in het webportaal van de samenwerkfunctionaliteit

 • DSO Samenwerken - oefenomgeving
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Inloggen op de beheerpagina om bijvoorbeeld gebruik te maken van staging

 • DSO Beheerportaal - oefenomgeving
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Whitelisting

De organisaties die zijn aangesloten op de oefenomgeving en de productieomgeving van het DSO-LV (de domeinen pre.omgevingswet.overheid.nl en omgevingswet.overheid.nl) en die hun systemen beschermen met een firewall kunnen communicatie met het DSO-LV mogelijk maken door de relevante IP-adressen van het DSO-LV aan hun whitelist toe te voegen.

Uitgaand DSO-LV

Aangesloten organisaties die inbound whitelisting toepassen op de communicatie van het DSO-LV, moeten onderstaande uitgaande (egress) IP-adressen toevoegen aan de (inbound) whitelist. Deze toepassing komt regelmatig voor.

 • 147.181.12.102
 • 147.181.36.66

Inkomend DSO-LV

Aangesloten organisaties die outbound whitelisting toepassen op de communicatie naar het DSO-LV, moeten onderstaande inkomende (ingress) IP-adressen toevoegen aan de (outbound) whitelist. Deze toepassing komt minder vaak voor.

 • 147.181.37.183
 • 147.181.37.239
 • 147.181.15.191
 • 147.181.13.125

Bronhouderskoppelvlak LVBB

Voor informatie over whitelisting bij gebruik van het bronhouderskoppelvlak kunt u zich richten tot KOOP door een mail te sturen naar lvbb.dso@koop.overheid.nl.

API-keys

Het API-register toont een lijst van de beschikbare API’s in het DSO en hier wordt per API beschreven of daarvoor een API-key benodigd is. Daar vind u ook informatie over het aanvragen van API-keys.

Er zijn API-keys voor gebruik in de oefenomgeving en API-keys voor gebruik in de productieomgeving. Een API-key kan dus niet voor beide omgevingen gebruikt worden.

De API 'Ruimtelijke plannen opvragen' is onderdeel van Informatiehuis Ruimte en is dus geen onderdeel van de oefen- of productieomgeving DSO. Hiervoor dient een aparte API-key aangevraagd te worden.

Testeilanden en de COR API van Logius

Het DSO maakt in de oefenomgeving gebruik van zogenaamde testeilanden. Dit zijn fictieve bevoegd gezagen en behandeldiensten die zich bevinden in de Noordzee en speciaal zijn aangemaakt voor testdoeleinden. Deze fictieve organisaties zijn geregistreerd in het Centraal OIN Register (COR) van Logius, maar zijn in de op 14 februari 2023 vernieuwde raadpleegfunctie niet meer zichtbaar.

Met de vernieuwde COR API (https://oinregister.logius.nl/api/v1) kunnen deze testeilanden wel opgevraagd worden als in de aanroep van de API een extra header met de naam 'X-Test-Data-Key' wordt gebruikt. Leveranciers die aangesloten zijn op de oefenomgeving van het DSO en gebruik willen maken van de vernieuwde COR API van Logius, kunnen de sleutel die nodig is voor het opvragen van de testeilanden opvragen bij het aansluitteam van het DSO.