Omgeving-specifieke informatie

De hier beschreven aspecten zijn niet gelijk op de verschillende omgevingen. Dit betreft:

 • domeinnamen
 • eHerkenning
 • whitelisting
 • API-keys

Domeinnamen

Productieomgeving

Sub-domein van publieke API’s: service.omgevingswet.overheid.nl

Sub-domein van API’s met toegangsbeperking: pkio.service.omgevingswet.overheid.nl

Oefenomgeving (pre-productieomgeving)

Sub-domein van publieke API’s: service.pre.omgevingswet.overheid.nl

Sub-domein van API’s met toegangsbeperking: pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl

Lees meer over sub-domeinen en de opbouw van een uri in de uri-strategie.

Voorbeelden

Het sub-domein van een API komt terug in de endpoint van de API. In het API-register wordt per API per omgeving het endpoint beschreven. Hier een paar voorbeelden:

eHerkenning

Er zijn per omgeving drie eHerkenning-diensten van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet waarvoor u een machtiging kunt aanvragen. Met deze machtiging kunt u inloggen op de betreffende dienst. Voor iedere dienst is een minimaal betrouwbaarheidsniveau van toepassing waaraan het eHerkenningsmiddel moet voldoen.

Productieomgeving

Inloggen in het Omgevingsloket van het DSO

 • DSO Omgevingsloket
 • betrouwbaarheidsniveau 2

Inloggen om samen te werken in het webportaal van de samenwerkfunctionaliteit

 • DSO Samenwerken
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Inloggen op de beheerpagina om bijvoorbeeld gebruik te maken van staging

 • DSO Beheer Portaal
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Oefenomgeving (pre-productieomgeving)

Inloggen in het Omgevingsloket van het DSO

 • DSO Omgevingsloket 1.11
 • betrouwbaarheidsniveau 2

Inloggen om samen te werken in het webportaal van de samenwerkfunctionaliteit

 • DSO Samenwerken 1.11
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Inloggen op de beheerpagina om bijvoorbeeld gebruik te maken van staging

 • DSO Beheer Portaal 1.11
 • betrouwbaarheidsniveau 3

Whitelisting

Productieomgeving

Voor omgevingswet.overheid.nl en al zijn sub-domeinen gelden de volgende ip-adressen:

Inkomend        147.181.14.37

Uitgaand         147.181.14.139

Wanneer de invoering van Multi-VIP is voltooid (datum nog niet bekend) maakt het DSO-LV gebruik van één ip-adres voor zowel inkomend als uitgaand verkeer, namelijk 147.181.14.37.

Het huidige uitgaand ip-adres en het Multi-VIP adres dient u op te nemen in de whitelist van uw firewall.

Oefenomgeving (pre-productieomgeving)

Voor pre.omgevingswet.overheid.nl en al zijn sub-domeinen gelden de volgende ip-adressen:

Inkomend        147.181.15.5

Uitgaand         147.181.14.139

Wanneer de invoering van Multi-VIP is voltooid (datum nog niet bekend) maakt het DSO-LV gebruik van één ip-adres voor zowel inkomend als uitgaand verkeer, namelijk 147.181.15.5

Het huidige uitgaand ip-adres en het Multi-VIP adres dient u op te nemen in de whitelist van uw firewall.

Bronhouderskoppelvlak

Voor informatie over whitelisting bij gebruik van het bronhouderskoppelvlak kunt u zich richten tot KOOP door een mail te sturen naar lvbb.dso@koop.overheid.nl.

API-keys

Het API-register toont een lijst van de beschikbare API’s in het DSO en hier wordt per API beschreven of daarvoor een API-key benodigd is. Daar vind u ook informatie over het aanvragen van API-keys.

Er zijn API-keys voor gebruik in de oefenomgeving en API-keys voor gebruik in de productieomgeving. Een API-key kan dus niet voor beide omgevingen gebruikt worden.

De API 'Ruimtelijke plannen opvragen' is onderdeel van Informatiehuis Ruimte en is dus geen onderdeel van de oefen- of productieomgeving DSO. Hiervoor dient een aparte API-key aangevraagd te worden.