Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het digitaal stelsel bestaat uit de landelijke voorziening die wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag met Omgevingswet en lokale systemen bij overheden.

Eén digitaal loket voor de fysieke leefomgeving

Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Het digitaal stelsel vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl.

Processen bij overheden

De Omgevingswet heeft invloed op 4 processen bij overheden. Het digitaal stelsel ondersteunt deze processen:

DSO draagt bij aan verbetering stelsel omgevingsrecht

Het DSO zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht. Winstpunten zijn:

  • Betere basis voor integrale besluitvorming onder de Omgevingswet
  • Groter gebruiksgemak
  • Meer inzicht in het omgevingsrecht
  • Snellere en betere besluitvorming
  • Betere juridische houdbaarheid van besluiten
  • Minder onderzoek nodig bij nieuwe initiatieven

Stelsel van digitale voorzieningen

De eindgebruiker ervaart het digitaal stelsel (DSO) als één digitaal loket. Onder de motorkap is het DSO een geordend, verbonden en samenhangend stelsel van landelijke en lokale digitale voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en afspraken in de keten. Het digitaal stelsel is dus niet één groot ICT-systeem.

Samenspel tussen wetgever en ontwikkelaars

Het DSO wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met haar partners. De ontwikkeling vraagt een intensief samenspel tussen de wetgever en de ontwikkelpartners van het DSO. Enerzijds moeten wetgever en de ontwikkelpartners zorgen dat alles wat in de wet- en regelgeving wordt geregeld ook makkelijk toegankelijk is of kan worden. Anderzijds moeten zij zorgen dat alles wat digitaal wordt gerealiseerd, ook juridisch verankerd is of kan worden.

Open data en services

De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld als een 'open' stelsel. Dat betekent dat het stelsel onder andere gebruik maakt van open standaarden en open data. ICT-leveranciers kunnen met hun systemen aansluiten op de services van het digitaal stelsel.


Meer informatie bij IPLO

Het Informatiepunt Leefomgeving biedt nog meer uitleg over het DSO

Samenhang DSO keten (gedetailleerd)

Samenhang DSO keten (globaal)