Standaarden in het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel maakt gebruik van bestaande (verplichte) technische standaarden. Dit gebeurt om het stelsel zo toegankelijk mogelijk te maken. Waar nodig ontwikkelt het programma Aan de slag met de Omgevingswet zelf nieuwe standaarden.

Overzicht technische standaarden

Het digitaal stelsel gebruikt zoveel mogelijk bestaande standaarden. In een overzicht zijn alle gebruikte standaarden op een rij gezet. Het overzicht bevat ook de nieuwe standaarden.

Het overzicht met alle standaarden  staat op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Nieuwe technische standaarden

Voor nieuwe koppelvlakken zijn nieuwe standaarden ontwikkeld of nog in ontwikkeling. Dit zijn de volgende standaarden: STOP/TPOD, STTR en STAM.

Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl staan de laatste versies van deze nieuwe standaarden.

Gebruikte versie van de standaarden

De beschikbare API's in de pre-productieomgeving werken met onderstaande versies van deze nieuwe standaarden.

De gebruikte standaard(en) bij een API vind je bij de API's op deze website.

Validaties

De STOP/TPOD-standaard geeft een beschrijving waaraan overheidspublicaties in het domein van de Omgevingswet moeten voldoen. De validatie- en conformiteitsregels uit deze standaard zijn de basis voor validatiefunctionaliteit van BHKV, LVBB en OZON. Om aan leveranciers en bevoegd gezagen inzicht te geven in de aspecten waarop wordt gevalideerd bij de aanlevering van een (ontwerp)besluit over een omgevingsdocument, zijn deze validatieregels samengebracht in de validatiematrix en op de site van Geonovum geplaatst. Er is ook een toelichting die context geeft aan deze validatieregels.

API- en URI-strategie

Voor optimale toegankelijkheid worden API's en URI's in een uniforme manier opgesteld.

Meer over de API- en URI-strategie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.