DSO-dag (met kwartaaldemonstraties)

Resultaten per kwartaal

Ieder kwartaal organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een DSO-dag. Hier ziet u tijdens kwartaaldemonstraties de laatste resultaten die zijn geboekt bij de bouw van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). In de middag organiseren de koepels deelsessies en is de technische kwartaaldemonstratie.

Een gezamenlijke DSO-dag waar voor iedereen betrokken bij de Omgevingswet wat te halen is.

Functionele en technische kwartaaldemonstratie

De kwartaaldemonstratie bestaat uit een functionele en een technische demo. De functionele demo laat de resultaten zien van het afgelopen kwartaal vanuit gebruikersperspectief. De technische demo geeft een 'kijkje in de keuken' bij het deelprogramma dat de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet bouwt.

Meer informatie over de kwartaaldemo's als onderdeel van de projectaanpak van het programma vindt u op de pagina Stap voor stap ontwikkelen.

Volgende DSO-dag

Op dinsdag 17 december 2019 (resultaten PI-12, 4e kwartaal 2019) is de laatste DSO-dag van 2019.

Deelsessies van de koepels

In de middag gaat u tijdens deelsessies van de koepels dieper in op ervaringen en vraagstukken rondom de Omgevingswet. Bijvoorbeeld met de ateliersessies van VNG en de workshops van IPO.

Kwartaalpresentaties